เรื่อง : เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล) โรงเรียนบุญวัฒนา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล) โรงเรียนบุญวัฒนา 20 พฤศจิกาคม 2564 (10:44 น.)   เข้าชม 174