ข่าวสารทั่วไป


 
กรุณาอัพโหลด file PDF PA ของท่านเข้าสู่ระบบเก็บไฟล์กลุ่มงานบุคลากร โดยการคลิกรูปภาพด้านล่างนี้ครับ
 .........................................................................................................................................................
เรียนรู้และเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำ PA ไปด้วยกัน
เพราะวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาทุกท่าน ต้องลงมือทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) กันแล้วนะคะ
ศึกษารายละเอียดได้จาก infographic ชุดนี้เลยค่ะ ที่มาของข้อมูล (20+) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | Facebook ้https://www.facebook.com/OTEPCofficial
 
1 ตุลคม 2564 การทำPA
 
 ....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่ข้าราชการครูควรรู้จักเกี่ยวกับงานบุคคล

คลิก

 

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

คลิกชม วีดีโอ